ความหมายของคำว่า "โข่ โล่ เข่ เล่"

โข่ โล่ เข่ เล่ ภาษาอีสาน หมายถึง

โข่ โล่ เข่ เล่ [ โข่ - โล่ - เข่ - เล่ ] : หมายถึง เป็นชิ้นใครชิ้นมัน (ขนาดใหญ่)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โข่ โล่ เข่ เล่"

หย่างไปนำทางแนมเห็นแต่ก้อนหินว่าง โข่ โล่ เข่ เล่ เต็มทางอยู่ ไปกะบ่ ได๋ มีแต่ก้อนหิน กะ หยัง ล่ะ ๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:15:05
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด