ความหมายของคำว่า "โก่ง"

โก่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

โก่ง : หมายถึง ต้นไม้ที่มีผลก่องลงมาเรียก โก่ง อย่างว่า หมากโก่งดั้วประมาณท่อลำขา (สังข์).

( อังกฤษ : to bow down, be bowed down.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โก่ง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-02-21 19:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด