ความหมายของคำว่า "ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า"

ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า [ ข่อย - ฮัก - เจ้า ] : หมายถึง ฉันรักเธอ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า"

ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า แปลว่า ผมรักคุณ 

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:33:29
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด