ความหมายของคำว่า "ค่อยฮักเจ้า"

ค่อยฮักเจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

ค่อยฮักเจ้า [ ค่อย - ฮัก - เจ้า ] : หมายถึง ฉันรักเธอ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ค่อยฮักเจ้า"

ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า แปลว่า ผมรักคุณ 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 15:14:42
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด