ความหมายของคำว่า "งัว"

งัว ภาษาอีสาน หมายถึง

งัว [ งัว ] : หมายถึง วัว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "งัว"

งัวกินหญ้าเป็นอาหาร หมายความว่า วัวกินหญ้าเป็นอาหาร

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-23 13:53:39
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด