ความหมายของคำว่า "ย่างกาย"

ย่างกาย ภาษาอีสาน หมายถึง

ย่างกาย [ ย่าง - กาย ] : หมายถึง เดินผ่าน (กายในที่นี้แปลว่าผ่านไป)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ย่างกาย"

พุสาวเขาย่างกาย ฮอดบ่แนมเฮาเลย แปลว่า สามเดินผ่านไม่ชายตาแลดูเราเลย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:32:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด