ความหมายของคำว่า "กุ้นกุ้น"

กุ้นกุ้น ภาษาอีสาน หมายถึง

กุ้นกุ้น [ กุ้น-กุ้น ] : หมายถึง อาการพุ่งพวยออกของควันไฟที่ไม่ได้มากนัก กิ้นกิ้น, กุ้มกุ้ม ก็เรียก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุ้นกุ้น"

ไฟไหม้ควันกุ้นกุ้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-11-07 20:34:55
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด