ความหมายของคำว่า "กงโลก"

กงโลก ภาษาอีสาน หมายถึง

กงโลก [ กง - โลก ] : หมายถึง ทั่วโลก เขตจักรวาลหรือโลกเรียก กงโลก อย่างว่า ควรที่อัศจรรย์ล้ำโลกา กงโลก มีในห้าสิบชาติ แท้เทียวใช่ส่งเวร (สังข์)

( อังกฤษ : world, universe.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กงโลก"

ยังไม่มีประโยคตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-06-16 16:39:59
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด