ความหมายของคำว่า "กระโตก"

กระโตก ภาษาอีสาน หมายถึง

กระโตก [ กระ - โดก ] : หมายถึง ถาดที่ใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กระโตก"

อีหล่า จัดอาหารใส่กระโตกแนลูก 
คำแปล.......ลูกรักจัดอาหารใส่ถาดด้วยนะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 18:44:24
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด