ความหมายของคำว่า "ฟาย"

ฟาย : หมายถึง ชื่อมาตราตวงชนิดหนึ่ง แปดฟายมือเป็นหนึ่งทะนาน ซองมือ ก็ว่า.

( อังกฤษ : handful, a measure of volume.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ฟาย"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-23 11:00:02
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด