หมวด "ช" 1 - 10 จาก 192

 • ชมชื่น
  แปลว่า : พลอยยินดีด้วย
 • ชาติเชื้อ
  แปลว่า : ชาติเกิด
 • ซัง
  แปลว่า : เกลียด ชัง
 • ชี้กา
  แปลว่า : ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีผลกลม เลาสุกมีสีแดง รสขมจัด กาชอบกิน ใช้ทำยาได้ เรียก ต้นหมากขี้กา.
 • ชี้ไก่เดือน
  แปลว่า : นกมูลไถ ชื่อนกชนิดหนึ่งชอบกินไส้เดือนเป็นอาหาร เรียก นกขี้ไก่เดือน นกขี้กะเดือน นกขี้กะดักกะเดือนก็ว่า.
 • ชฎา
  แปลว่า : ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้นเรียก ชฎา อย่างว่า ท่านหากจักเห็นยังอาศรมบทศาลาแห่งพระยาเวสสันตะระเจ้าตนวิเศษ อันธะรงเพศเป็นระสี มีมือถือขอเกาะเกี่ยวเหนี่ยวลูกไม้แลหัวมันในวนประเทศ ขอดเกษเกล้าเป็นชฎา (เวส).
 • ชดช่วย
  แปลว่า : ช่วยเหลือ การไปช่วยการงานญาติพี่น้องเช่น ไปช่วยเกี่ยวข้าว ไปช่วยดำนา ไปช่วยหาบข้าว เรียก ชดช่วย.
 • ชน
  แปลว่า : ต่อสู้กันด้วยเขาเรียก ชน เช่น วัวควายชนกัน ช้างชนกัน อย่างว่า เหมือนบ่ทันทานช้างแองกาท้าวกว่าแลซาม ดั่งนั้นรือ จักขีนถีบช้างชนแพ้เพื่อนพังได้นั้น (ฮุ่ง).
 • ชบา
  แปลว่า : ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ดอกมีสีต่างๆ เช่น สีแดงและสีขาว เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งเล็กกว่าเรียก ชบาหนู.
 • ชมเกี้ยว
  แปลว่า : พัวพัน การแสดงความพัวพัน เรียก ชมเกี้ยว อย่างว่า หอมตลบฟ้งเกษรชะช่อน ยูท่อนท้าวชมเกี้ยวกล่อมเกลียว (สังข์).