หมวด "ฮ" 1 - 10 จาก 498

 • เฮือน
  แปลว่า : เรือน , บ้าน , ที่อยู่อาศัย
 • ฮ้อน
  แปลว่า : ร้อน
 • ฮัก
  แปลว่า : รัก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว
 • ฮุ้งกินน้ำ
  แปลว่า : รุ้งกินน้ำ
 • เฮ็ด
  แปลว่า : ทำ
 • เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา
  แปลว่า : ทำไร่ทำนา
 • เฮ็ดหยัง
  แปลว่า : ทำอะไร เช่น เฮ็ดหยังอยู่ แปลว่า ทำไรอยู่
 • ฮ่วย
  แปลว่า : คำอุทานเมื่อทำอะไรผิด
 • ฮึม
  แปลว่า : พื้นที่น้ำแฉะตลอดทั้งปี ตกชุก ตกไม่ขาด เรียกฝนที่ตกชุกไม่ขาด เรียก ฝนตกฮึม.
 • เฮา
  แปลว่า : เรา