ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 2281 - 2290 จาก 2286

คำว่า เผิ่น

ไปซอยเผิ่นถือของแน แปลว่า ไปช่วยเขาถือของหน่อย

ผิดกันเทือเดียวเป็นเผิ่น แปลว่า ทะเลาะผิดใจกันเพียงครั้งเดียวก็กลายเป็นคนอื่นไกล

คำว่า เขย

บักหล่าเขยเป๊บซี่ให้ยายแน ยายเขยบ่ได้ หมายความว่า บักหล่า (คำใช้เรียกเด็กผู้ชาย) เปิดขวดเป๊บซี่ให้หน่อย ยายเปิดเองไม่ได้

ฟ่าวเขยถุงกับข้าวออก สิได้กินข้าว หมายความว่า รีบแกะถุงกับข้าวออก จะได้กินข้าว

คำว่า แฮ

ฟันเฮือไว้หลายลำแฮท่า แปลว่า ขุดเรือไว้หลายลำให้พร้อมไว้ตามท่าน้ำ

คำว่า หม่าข้าว

ก่อนนอนอย่าลืมหม่าข้าวไว้ถ่ามื้ออื่นเด้อ แปลว่า ก่อนนอนอย่าลืมแช่ข้าวสารไว้สำหรับนึ่งพรุ่งนี้นะ

คำว่า ข้าวคั่ว

เฮ็ดอ่อม อย่าใส่ข้าวคั่วหลาย มันสิเหนียวโพด แปลว่า เมนูอ่อม ไม่ต้องใส่ข้าวคั่วมากจนเกินไป เพราะจะทำให้อ่อมเหนียว (เพราะว่าทำจากข้าวเหนียว)

คำว่า แกน

ดินหม่องนี่แกนแฮง

คำแปล
ดินบริเวณนี้แข็งมาก