หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดนครพนม/อำเภอศรีสงคราม/วัดศรีสมบูรณ์

วัดศรีสมบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรีสมบูรณ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมือง ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม และเป็นวัดประจำอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวัดมีปูชนียสถานที่มีความสวยงามและโดดเด่น เป็นจำนวนมาก ได้แก่ รูปปั้นพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านบนลานต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ โบสถ์ที่บรรจงลวดลายที่แปลกตาและสวยงาม เป็นต้น วัดศรีสมบูรณ์ได้รับการส่งเสริมจากพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ในการพัฒนาวัดและเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี วัดแห่งนี้จะมีงานประเพณีบุญเดือน 4 วัดศรีสมบูรณ์ หรือ ตรงกับเดือนมีนาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.พระพุทธรูปบนลานโพธิ์ขนาดใหญ่ 2.โบสถ์ที่บรรจงลวดลายที่สวยงามตามแบบฉบับอีสาน

วัดศรีสมบูรณ์

  17.629711,104.245226

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*