บทความป้ายกำกับ : การเลี้ยงปลากะพง

การเลี้ยงปลากะพง

การเลี้ยงปลากะพง

การเลี้ยงปลากะพง ซึ่งเป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ โดยเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เพราะเจริญเติบโตได้ดี รสชาติอร่อย และขายได้ราคาดี จึงนิยมเลี้ …