3:44 pm - วันอาทิตย์ ธันวาคม 10, 2862

    Tag Archives: ทำส้มปลาจ่อม

    ส้มปลาจ่อม อาหารอีสาน

    Written by | สิงหาคม 17, 2018 | 1
    ภาพประจำบทความ ส้มปลาจ่อม อาหารอีสาน
    ในแถบภาคอีสาน ผู้คนทำมาหากินแบบพอเพียง มักจะยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ผู้คนออกหาผักปลาเพื่อประทังชีวิต ชาวบ้านแถบภาคอีสานเมื่อออกหาปลาแล้ว จะได้ปลากลับมาเป็นจำนวนมาก และมีวิธีการถนอมอาหาร เก็บปลาที่ได้มาไว้รับประทานได้นานมากกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่การทำปลาร้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น