3:29 pm - วันจันทร์ มิถุนายน 20, 8411

  คำขวัญประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด

  Written by | ธันวาคม 22, 2014 | 0
  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด
  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

  สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

  Filed in: คลังความรู้

  ยังไม่มีความคิดเห็น เชิญเป็นคนแรกเลยจ้า

  แสดงความคิดเห็น