3:44 pm - วันอาทิตย์ ธันวาคม 11, 4574

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์)

  Written by | ธันวาคม 5, 2015 | 0

  หลวงปู่ดูลย์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2431 ที่บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ท่านไปเรียนนักธรรมที่วัดสุทัศนาราม จังหวัดอุบลราชธานี สอบได้นักธรรมตรี

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เดินธุดงค์หาความวิเวกตามป่าเขานานถึง 19 ปี จึงได้รับคำสั่งจากคณะสงฆ์ให้เดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแพร่ข้อปฏิบัติทางกัมมัฏฐานไปพร้อมกัน

  ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ดูลย์จึงต้องหยุดธุดงค์ แล้วไปพำนักจำพรรษาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา

  นับแต่นั้นมา หลวงปู่จึงรับภาระทั้งฝ่ายคันถธุระ และวิปัสสนาธุระบริการงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติ ทั้งคฤหัสถ์และบรรชิต

  ปี พ.ศ. 2522 หลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชวุฒิาจารย์”

  พระราชวุฒาจารย์มรณภาพเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2526 อายุ 96 ปี

  ภาพจาก www.atulo.org

  Filed in: ปราชย์/บุคคล

  ยังไม่มีความคิดเห็น เชิญเป็นคนแรกเลยจ้า

  แสดงความคิดเห็น