หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์)

หลวงปู่ดูลย์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2431 ที่บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อุปสมบทเมื่ออายุ 22 ปี ท่านไปเรียนนักธรรมที่วัดสุทัศนาราม จังหวัดอุบลราชธานี สอบได้นักธรรมตรี

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เดินธุดงค์หาความวิเวกตามป่าเขานานถึง 19 ปี จึงได้รับคำสั่งจากคณะสงฆ์ให้เดินทางกลับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแพร่ข้อปฏิบัติทางกัมมัฏฐานไปพร้อมกัน

ด้วยเหตุนี้หลวงปู่ดูลย์จึงต้องหยุดธุดงค์ แล้วไปพำนักจำพรรษาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา

นับแต่นั้นมา หลวงปู่จึงรับภาระทั้งฝ่ายคันถธุระ และวิปัสสนาธุระบริการงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติ ทั้งคฤหัสถ์และบรรชิต

ปี พ.ศ. 2522 หลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชวุฒิาจารย์”

พระราชวุฒาจารย์มรณภาพเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2526 อายุ 96 ปี

ภาพจาก www.atulo.org


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*