หมวด "ถ" 21 - 30 จาก 167

 • ถ่ม
  แปลว่า : ทำน้ำลายหรือสิ่งอื่นๆ ให้ออกจากปาก เรียก ถ่ม เช่น ถ่มน้ำลาย อย่างว่า คันชิถ่มน้ำลายให้เหลียวเบิ่งปล่อง คันชินั่งย่องย้อให้เหลียวเบิ่งหว่างขา (ย่า).
 • ถมคุณ
  แปลว่า : ตอบแทนคุณ เรียก ถมคุณ อย่างว่า เฮาจักหาของได้ถมคุณบ่ขาด (ขูลู).
 • ถ่วง
  แปลว่า : เชือกที่ทำเป็นห่วงผูกห้อยลงมาสำหรับเหนี่ยวในเวลาคลอดบุตร เรียก เชือกถ่วง สายมีห่วงอยู่กลางสำหรับขว้างโบดหรือโหวด เรียก สายแกว่างโบด.
 • ถ้วม
  แปลว่า : ท่วม เช่น ฮุ่นถ้วมตอ น้ำถ้วมเข้า อย่างว่า อุ่มทุ่มเจ้าผู้เข้านาทาม ปีบ่ถ้วมหมายชิเอาล้อแก่ ถืกปีน้ำถ้สมหัวล้านบ่ปาน (บ.).
 • ถวาย
  แปลว่า : ให้ มอบให้ ให้สิ่งของแก่พระสงฆ์ เรียก ถวาย ให้โดยไม่เจาะจงเรียก ถวาย อย่างว่า ยุติประถมบั้นนิทานธรรมเถ้ากล่าว แล้วท่อนี้ถวายไว้ที่ยำกล่อนแล้ว (สังข์).
 • ถวิล
  แปลว่า : ไหว้ ทำปทักษิณเวียนสามรอบก็เรียก ถวิล อย่างว่า คึดคู่แก้วกลอนกล่าวกตัญญู ภูธรถวิลฮอบสถานสามชั้น บังคมแล้วลาเมือเมี้ยนสั่ง คนิงฮอดฟ้าพระอินทร์ท้าวที่ยำ (สังข์).
 • ถวิล
  แปลว่า : สั่งลา บอก อย่างว่า เจ้าทอดถ้อยถวิลสั่งมารดา แองคอนทังพวกพลพลายแส้ ราชาขึ้นพานคำย้ายย่าง เห็นดอกไม้บานแต้หล่นเหลือง (ฮุ่ง).
 • ถ่อ
  แปลว่า : ไม้สำหรับค้ำให้เรือเดิน เรียก ไม้ถ่อ อย่างว่า นาวาล้ำลำงามดูอาจ คันบ่พายถ่อเท้าบ่มีได้แล่นไป (บ.).
 • ถ่อ
  แปลว่า : พัด ลมพัดหน้า เรียก ลมถ่อหน้า วิ่งไล่ เรียก ไล่ถ่อ เช่น วัวควายไล่ถ่อกัน เป็นต้น.
 • ถอก
  แปลว่า : เท เทน้ำเรียก ถอกน้ำ เทกระโถนเรียก ถอกกระโถน อย่างว่า หมาหวงก้างกระโถนเทเขาถอก บาดได้กินทรากก้างลืมเชื้อชาติโต (ภาษิต) เทดอกไม้ เรียก ถอกดอกไม้.