10:28 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

  Tag Archives: คำสอน

  คำสอนคนอีสานเรื่อง “หน้าที่ของพ่อแม่”

  Written by | พฤศจิกายน 24, 2018 | 0
  ก่อนหน้านี้เฮาได้นำเสนอคำสอนเกี่ยวกับลูกที่ดีไปแล้ว ผู้ที่จะเป็นพ่อคนแม่คน อีสานโบราณเพิ่มก็มีคำสอนคำแนะนำเขียนเอาไว้เช่นเดียวกัน หน้าที่ของพ่อแม่นั้นมีอยู่หลายทาง ตามบาลีบอกมามี ๕ คือ ระวังบ่ให้ทำความชั่ว เอาแต่ดีเป็นตัวอย่าง ๒ ให้เห็นความดีเป็นดั่งแก้วถือมั่นบ่วาง ๓ ให้ลูกเฮาทั้งหลายได้ศึกษาหาเหตุ

  คำสอนเกี่ยวกับของเด็กเล่น

  Written by | พฤศจิกายน 23, 2018 | 1
  ของเล่นเด็ก
  ครรลองของคนอีสานมีคำบอกคำสอนตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดจนถึงหลังความตาย สอดแทรกข้อคิดต่างๆโดยเอาความเชื่อโยงเข้ามา เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมา เช่น เรื่อง “คะลำ” หรือข้อห้ามข้อปฏิบัติ บางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้ามทำ ทำไม เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สังคมที่เปลี่ยนไปเลยทำให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นยากขึ้น