บทความป้ายกำกับ : แมงคาม

แมงคาม แมลงในภาคอีสาน

แมงคาม แมลงในภาคอีสาน

ชื่อ  แมงคาม   ( อัศวินนักสู้แห่งวสันต์ฤดู ) ชื่อภาษาไทย  ด้วงกว่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylotrupes Gideon Linneaus อันดับ      Coleoptera ชื่อวงศ์     Scarabaeidia …
รวมแมลงต่างๆทางภาคอีสาน

รวมแมลงต่างๆทางภาคอีสาน

ความเป็นมาและการดำรงชีวิตของแมลง เมื่อประมาณ 300 ล้านปีมาแล้ว  โลกเริ่มมีป่าไม้และหนองน้ำใหญ่บนแผ่นดิน ระยะนี้เองที่ได้เกิดมีแมลงขึ้นบนโลก  แมลงชนิดแรกได้แก่ แม …