5:57 pm - วันอังคาร ตุลาคม 16, 2018

  Archive: คลังความรู้ Subscribe to คลังความรู้

  คำขวัญประจำจังหวัด อำนาจเจริญ

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 0
  จังหวัด อำนาจเจริญ
  พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากร

  คำขวัญประจำจังหวัด สกลนคร

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 0
  จังหวัด สกลนคร
  พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  คำขวัญประจำจังหวัด มหาสารคาม

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 1
  จังหวัด มหาสารคาม
  “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร” คือคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาค และเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเอง

  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 1
  ศรีสะเกษ
  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด

  คำขวัญประจำจังหวัด มุกดาหาร

  Written by | มกราคม 6, 2015 | 1
  คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร
  หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

  คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์

  Written by | ธันวาคม 26, 2014 | 0
  คำขวัญจังหวัดสุรินทร์
  สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

  คำขวัญประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด

  Written by | ธันวาคม 22, 2014 | 0
  บุญผะเหวดร้อยเอ็ด
  สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

  คำขวัญประจำจังหวัด ยโสธร

  Written by | ธันวาคม 16, 2014 | 0
  คำขวัญประจำจังหวัดยโศธร
  “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ” นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ อย่างที่คำขวัญบอกจริงๆ เพราะยโสธรนั้นขึ้นชื่อมากเรื่องบุญบั้งไฟ แต่ละปีให้ช่วงเดือนหก จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเข้ามาชมประเพณีแห่บั้งไฟที่จังหวัดยโสธร

  คำขวัญประจำจังหวัด ขอนแก่น

  Written by | ธันวาคม 16, 2014 | 0
  คำขวัญ ประจำจังหวัดขอนแก่น
  “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก” ขอนแก่น อีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดใหญ่ของอีสานบ้านเรา เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 อายุประมาณสองร้อยกว่าปี มีประวัติยาวนานทั้งทางด้านธรรมชาติ

  ผักกะแยง ผักพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮา

  Written by | กรกฎาคม 6, 2014 | 0
  ผักกะแยง
  วันนี้แอดมินหาเพลงฟังเพลินๆ เปิดเพลงของอาจารย์ ดาว บ้านดอน อีสานบ้านเฮา มีเนื้อหาที่พูดถึงผักชนิดหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นผักพื้นบ้านขึ้นชื่อมาก นั่นก็คือผักกะแยง หรือบ้างก็เรียก ผักแขยง ผักขะแยง แต่เอาเป็นว่ามันก็คืออันเดียวกันนั่นเอง ชื่อสามัญไทย : ผักแขยง (ผักขะแยง) ชื่ออื่นที่เรียกกัน