2:17 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

  Archive: เกษตรอีสาน Subscribe to เกษตรอีสาน

  การเลี้ยงควาย (กระบือ)

  Written by | พฤศจิกายน 18, 2018 | 1
  การเลี้ยงควาย (กระบือ) จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ แบบแรก ได้แก่ การเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงาน การเลี้ยงแบบนี้เป็น การเลี้ยงที่ดำเนินกันทั่วไปในเมืองไทย ได้แก่ การเลี้ยงควายเพื่อการทำไร่ทำนา โดยมิได้มุ่งเลี้ยงเป็นการค้าโดยเฉพาะ การเลี้ยงเป็นไปแบบตามมีตามเกิด โดยมิต้องอาศัยวิชาการเข้าช่วยมากนัก

  การเลี้ยงโคนม

  Written by | พฤศจิกายน 17, 2018 | 1
  การเลี้ยงโคนม โคนมที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีสีดำตัดกับสีขาวอย่างชัดเจน โคตัวผู้ที่โตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 800-1000 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนัก ประมาณ 600-700 กิโลกรัม และเจริญเติบโตดีกว่าตัวผู้ พันธุ์สัตว์ พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยคือ โคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน หรือพันธุ์ขาว

  การเลี้ยงโคขุน

  Written by | พฤศจิกายน 16, 2018 | 1
  การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคที่ยังอายุน้อยให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการให้อาหารแก่โคที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งอาหารหยาบ และอาหารข้นอย่างเต็มที่ ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอกอย่างเดียวหรือร่วมกับการปล่อยแปลงหญ้า ทั้งนี้ โคพันธุ์พื้นเมือง เป็นโคที่เนื้อมีไขมันน้อย

  การปลูกถั่วเขียว

  Written by | พฤศจิกายน 15, 2018 | 1
  การปลูกถั่วเขียว เป็นพืชไร่ สามารถนำเมล็ดมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน นำมาประกอบอาหารและของหวาน ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกมากในพื้นที่ต่างๆ มากมาย ทั้งส่งเข้าโรงงานแปรรูป ส่งออกต่างประเทศ และนำมาจำหน่ายบริโภค สภาพพื้นที่ สามารถปลูกถั่วเขียวได้ทุกพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่นาที่ระบายน้ำได้ดีจะทำให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวสูง ลักษณะดิน หากดินเป็นกรดจัด

  การปลูกชมพู่

  Written by | พฤศจิกายน 14, 2018 | 1
  การปลูกชมพู่  ไม้ผลที่ปลูกง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ดูแลรักษาง่าย บางครั้งสามารถทนน้ำท่วมขังได้ดี บางครั้งสามารถทนแล้งได้ดี และมีแมลงรบกวนน้อยกว่า สภาพพื้นที่ ชมพู่สามารถปลูกได้ทั้ง ดินร่วน ดินทราย ดินร่วนปนทราย จะให้ผลผลิตที่มีรสชาติดีในการปลูก เพราะมีธาตุไนโตรเจน และอุ้มน้ำได้น้อยกว่าจึงทำให้ความหวานในผลชมพู่เพิ่มขึ้น

  การปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก

  Written by | พฤศจิกายน 13, 2018 | 1
  การปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มาก แต่โดยส่วนมาก สายพันธุ์มะม่วงที่เป็นที่ต้องการมากในต่างประเทศ นั้นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้ที่เป็นที่นิยมมากทั้งแถบเอเชีย ยุโรป และทั้งทวีปอเมริกา แต่ในการปลูกเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนั้น ต้องมีการดูแล บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายพันธ์มะม่วงในประเทศไทยในสมัยก่อนมีมากมาย

  การเลี้ยงหมูขุน

  Written by | พฤศจิกายน 12, 2018 | 1
  รูปประจำบทความ การเลี้ยงหมูขุน
  เนื้อหมู ถือเป็นเมนูอาหารยอดนิยม ที่สามารถนำไปทำเมนูอะไรก็ได้หลายอย่าง ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงหมูขุนไว้มากมาย เพราะมันขายได้แน่นอน สำหรับการเลี้ยงหมูขุนนั้นไม่ยาก ผลตอบแทนก็ได้เร็ว หลายคนเติบโตจากธุรกิจส่วนตัวได้ก็เพราะการเลี้ยงหมูขุน และอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือ การเลี้ยงหมูขุน

  การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน

  Written by | พฤศจิกายน 7, 2018 | 1
  การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
  ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprout) เป็นพืชที่สามารถเพาะได้ง่ายเหมาะสำหรับการบริโภคสด และประกอบอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ทานตะวันเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลือง มีวิตามิน เอ อี สูง มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ และชะลอความชรา มีวิตามิน บี 1 บี 6 โอเมก้า 3 6 และ 9 ซึ่งช่วยบำรุงเซลล์สมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อม

  การปลูกถั่วลิสง

  Written by | พฤศจิกายน 6, 2018 | 1
  รูปประจำบทความการปลูกถั่วลิสง
  ถั่วลิสง เป็นพืชที่ขายได้ราคาค่อนข้างดี เกษตรกรมักจะทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ทำนาไปแล้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปลูกถั่วลิสงหลังนา ใครที่มีพื้นที่ดอนว่างอยู่ ขอเพียงดินเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย แนะนำให้ปลูกถั่วลิสง เพราะว่าจะช่วยให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่าลืมว่าถั่ว

  การปลูกผักลอยแพ

  Written by | พฤศจิกายน 5, 2018 | 1
  รูปประจำบทความการปลูกผักลอยแพ
  การปลูกผักลอยแพ มีการพัฒนามาจากช่วงหนึ่งของประเทศไทยที่เกิดน้ำท่วมหนักเมื่อปี พ.ศ.2554 หน้าดินที่ใช้ทำการปลูกผักนั้นถูกทำลายไปจนหมดสิ้น จึงเกิดมีแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกผัก ซึ่งสามารถปลูกบนพื้นน้ำได้ ไม่ต้องปลูกบนพื้นดิน มันมีประโยชน์มากในช่วงที่น้ำท่วมยาวๆ ในการทดลองทำแพปลูกผักบนพื้นน้ำครั้งแรก