ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 21 - 30 จาก 2286

คำว่า ย่างกาย

พุสาวเขาย่างกาย ฮอดบ่แนมเฮาเลย แปลว่า สามเดินผ่านไม่ชายตาแลดูเราเลย

คำว่า กวม-นั่ง

เช่น เจ้าอย่าไปนั่งกวมโพนปลวกเด้อ มันสิคะลำ แปลว่า อย่าไปนั่งคร่อมตรงจอมปลวก มันผิดครรลองคลองธรรม

คำว่า กวนบ้าน

(เป็นคำเก่า บางทีพบในหนังสือผญาก้อม จึงไม่ค่อยเห็นใช้แล้วในปัจจุบัน)

คำว่า เกิบแก้ว

มักใช้ในบทผญา , คำประพันธ์

คำว่า กังสะดาล

ใช้เรียกระฆัง วงเดือน ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว เพราะเป็นคำเก่า

คำว่า จำปอก

ตัวอย่าง 

เบิ้นรถแบบจำปอก ให้มันแฮง-บีดคันเร่งแบบสุดคันเร่ง ให ้มันแรง

คำว่า กกบักขาม

กกบักขาม = ต้นมะขาม

คำว่า กะซางเถาะ

ไผบ่สนใจกะซางเถาะบ่ต้องไปง่อ

ใครไม่สนใจก็ช่างเถอะ อย่าำปสนใจ

สามารถแบ่งเป็นสองคำ คือคำว่า "กะซาง" กับคำว่า "เถาะ"

กะซาง = ก็ช่าง

เถาะ = เถอะ

คำว่า กลับเฮียน

ตัวอย่าง ข่อยซีกลับเฮียนเกิดที่มหาสารคามเเต่ตอนนี้ข่อยอยู่ที่จันทบุรี 

เเปล ฉันจะกลับบ้านเกิดที่มหาสารคามเเต่ตอนนี้ฉันอยู่จันทบุรี

คำว่า กลายยาม

กลายยาม สิเฮ็ดเวียกแล้ว

แปลว่า เลยเวลาที่จะทำงานแล้ว

กลายยามเล่นแล้ว

แปลว่า เลยเวลาที่จะเล่นแล้ว