3:44 pm - วันอังคาร ธันวาคม 10, 8582

  สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

  Written by | กันยายน 19, 2018 | 1
  สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย
  สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

  สายแนน แปลว่า

  คำว่า สายแนน แปลว่า คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ บุพเพสันนิวาส เนื้อคู่ คู่สร้างคู่สม คู่ครองที่เคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติ (ที่มา พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด)

  ซึ่งที่จริงแล้ว สายแนน เกิดจากคำ 2 คำ คือคำว่า สาย ที่แปลว่า เส้น หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว  และคำว่า แนน ที่แปลว่า คู่ครอง

  และจากนิทานเรื่องเล่าโบราณของอีสาน คำว่า สายแนน  จะหมายถึง สายที่พญาแถนจับคู่ว่าจะให้ใครเป็นคู่รักคู่ครองกับใคร

  จะเห็นได้จากชื่อของลายแคนหรือลายพิณ อาจจะเคยได้ยินว่า สุดสะแนน หรือ สุดสายแนน นั่นก็มาจาก สายแนนของคนที่มัดติดกันในช่วงต้น (กก) แต่ส่วนปลายแยกออกจากกัน  มีความหมายเปรียบเทียบว่า การที่คนสองคนไม่สมหวังในเรื่องคู่ครอง ถึงแม้ว่าจะได้รักกันในตอนเริ่มต้น แต่ในท้ายที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกันไป

  เนื้อเพลง สายแนนหัวใจ

  คือจั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว
  แต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนได๋
  อยู่ในความทรงจำ หรือว่าแค่ฝันไป
  ทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย

  คน ๆ หนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกัน
  แต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอน
  ให้ใจคิดถึง ไม่เคยเป็นมาก่อน
  ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร

  สิ่งที่แนมบ่เห็น เคยปิดใจบ่ยอมรับมัน
  แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแปรผัน
  จากมื้อนี่ ฮอดมื้อนั้น สิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้าย

  ต่อจากนี้ สิคอยดูแล เจ้าให้ดี ๆ
  บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลายในชีวิตเจ้า
  ทั้งที่ใจบ่เซื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่
  แต่ก็งงชีวิตเจ้าของ เป็นหยังต้องมาดูแล
  คน ๆ หนึ่งที่เฮาบ่เคยฮู้จัก แต่ฮักไปเบิดทั้งใจ
  หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันได๋ เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน

  แม่นสิย้อนกรรมย้อนเวรอันใด๋
  สิบ่ไปไสขอยืนข้าง ๆ เธอ

  ภาษาอีสาน ในเพลง สายแนนหัวใจ

  • คือจั่ง แปลว่า เหมือนดัง เหมือนเช่น ดั่งเช่น
  • บ่ แปลว่า ไม่
  • ได๋ หรือ ใด๋ แปลว่า ไหน
  • แนม แปลว่า มอง
  • มื้อ แปลว่า วัน (ออกเสียงว่า มื่อ)
  • ฮอด แปลว่า ถึง
  • สิ แปลว่า จะ
  • เซือ แปลว่า เชื่อ
  • ฮัก แปลว่า รัก
  • เจ้าของ แปลว่า ตัวเอง (สรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งก็คือผู้พูด)
  • เป็นหยัง แปลว่า ทำไม
  • เฮา แปลว่า เรา
  • ฮู้จัก แปลว่า รู้จัก (ออกเสียงว่า ฮู่จั๋ก)
  • เบิด แปลว่า หมด (ออกเสียงว่า เบิ๋ด)
  • ย้อนว่า แปลว่า เป็นเพราะว่า (ออกเสียงว่า ย่อนวา)
  • พ้อ แปลว่า พบ เจอ (ออกเสียงว่า พ่อ)
  • แม่นสิ แปลว่า ถึงแม้ว่าจะ
  • แม่น แปลว่า ใช่ ใช่ว่า (ออกเสียงว่า แม็น ไม่ได้ออกเสียงว่า แม่น ที่แปลว่า เที่ยงตรง แม่นยำ)
  • ไปไส แปลว่า ไปไหน
  • ไส แปลว่า ไหน

  สายแนนหัวใจ แปลเนื้อเพลง

  เหมือนดั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว
  แต่ก็จำไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด
  อยู่ในความทรงจำ หรือว่าแค่ฝันไป
  ทั้งที่หัวใจไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย

  คน ๆ หนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกัน
  แต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอน
  ให้ใจคิดถึง ไม่เคยเป็นมาก่อน
  ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร

  สิ่งที่มองไม่เห็น เคยปิดใจไม่ยอมรับมัน
  แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแปรผัน
  จากวันนี้ ถึงวันนั้น จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้าย

  ต่อจากนี้ จะคอยดูแล เธอให้ดี ๆ
  ไม่ให้ใครเข้ามากล้ำกลายในชีวิตเธอ
  ทั้งที่ใจไม่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่หรือไม่
  แต่ก็งงชีวิตตัวเอง ทำไมต้องมาดูแล
  คน ๆ หนึ่งที่เราไม่เคยรู้จัก แต่รักไปหมดทั้งใจ
  หรือเพราะว่าเวรว่ากรรมอันใด ทำให้เราเจอกัน

  ถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะกรรมเพราะเวรอันใด
  จะไม่ไปไหนขอยืนข้าง ๆ เธอ

  ถ้าอยากเรียนภาษาอีสานหรือคำศัพท์อีสาน สามารถใช้เว็บแอพพลิเคชั่น พจนานุกรมภาษาอีสานได้แล้วนะครับ

  เพลง สายแนนหัวใจ ประกอบภาพยนตร์ นาคี 2

  Filed in: เรื่องทั่วไป

  Trackbacks/Pingbacks

  1. สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย | อีสานร้อยแปด เวิร์ดเพรส - กันยายน 19, 2018

   […] สายแนน แปลว่า ค… more » […]

  แสดงความคิดเห็น